WWAV - helping you change the world

Het Nederlandse Donateurspanel

Interesse in het meest recente NDP-rapport (juni 2020)?
Download het hier!


WWAV voert verder elk kwartaal een meting uit onder het Nederlandse publiek: Het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Het Nederlandse Donateurspanel is een periodieke monitor die het donateursvertrouwen in Nederland in beeld brengt. De index van het donateursvertrouwen wordt tweemaandelijks bepaald. Deze index geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en onderzoekt de invloed van verschillende factoren daarop. 

De index van het donateursvertrouwen wordt bepaald op basis van vijf vragen over het geefklimaat, over de geefbereidheid en over het imago van goede doelen. De methodiek van Het Nederlandse Donateurspanel is afgeleid van de maandelijkse meting van het consumentenvertrouwen door het CBS.

De verschenen metingen:

2020
NDP Rapport 2020 - maart
NDP Rapport 2020 - juni

2019
NDP Rapport 2019 - maart
NDP Rapport 2019 - juni
NDP Rapport 2019 - september
NDP Rapport 2019 - december

2018
NDP Rapport 2018 - maart
NDP Rapport 2018 - juni
NDP Rapport 2018 - september
NDP Rapport 2018 - december

2017
NDP Rapport 2017 - maart
NDP Rapport 2017 - juni
NDP Rapport 2017 - september
NDP Rapport 2017 - december

2016
NDP Rapport 2016 - maart
NDP Rapport 2016 - juni
NDP Rapport 2016 - september
NDP Rapport 2016 - december

2015
NDP Rapport 2015 - maart
NDP Rapport 2015 - juni
NDP Rapport 2015 - september
NDP Rapport 2015 - december

2014
NDP Rapport 2014 - maart
NDP Rapport 2014 - juni
NDP Rapport 2014 - september
NDP Rapport 2014 - december

2013
NDP Rapport 2013 - maart
NDP Rapport 2013 - juni
NDP Rapport 2013 - september
NDP Rapport 2013 - december

2012
NDP Rapport 2012 - maart
NDP Rapport 2012 - juni
NDP Rapport 2012 - september
NDP Rapport 2012 - december

2011
NDP Rapport 2011 - maart  
NDP Rapport 2011 - december

2010
NDP Rapport 2010 - maart
NDP Rapport 2010 - juni
NDP Rapport 2010 - september 
NDP Rapport 2010 - december (incl. Heart of the Donor)

2009
NDP Rapport 2009 - maart
NDP Rapport 2009 - juni
NDP Rapport 2009 - september
NDP Rapport 2009 - december


2008
NDP Rapport 2008 - april
NDP Rapport 2008 - juni
NDP Rapport 2008 - september
NDP Rapport 2008 - december


2007
NDP Rapport 2007 - januari
NDP Rapport 2007 - maart
NDP Rapport 2007 - mei
NDP Rapport 2007 - juli
NDP Rapport 2007 - september
NDP Rapport 2007 - december

Het Nederlandse Donateurspanel is in 2005 voor het eerst verschenen. Heeft u vragen over het NDP neem dan contact op met WWAV, 020 - 571 5871, info@wwav.nl