WWAV - helping you change the world
WWAV heet vanaf nu Happy Horizon logo Ga naar onze nieuwe website

Privacystatement

Definities

Privacystatement: dit privacystatement
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Happy Horizon Non-profit
Website: de website onder www.wwav.nl

Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Algemeen

Happy Horizon Non-profit is Verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn gevestigd aan de Ellermanstraat 23, 1114 AK, in Amsterdam-Duivendrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30143100. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

 

Contact

Bij vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier. Ook kun je ons bereiken via post (zie hierboven), telefoon 020-571 5871 of e-mail non-profit@happyhorizon.com.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Happy Horizon Non-profit?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie/bedrijf, inhoud berichten, IP-adres, klikgedrag en tijdstip van opvragen website.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Happy Horizon Non-profit verzamelt je persoonsgegevens wanneer je deze als Gebruiker op de Website aan Happy Horizon Non-profit doorgeeft. Dat doen wij om onze dienstverlening aan jou te verbeteren. We bekijken bijvoorbeeld het klikgedrag van bezoekers op onze website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden, of we bekijken openingsratio’s om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Happy Horizon Non-profit gebruikt persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens aan Happy Horizon Non-profit zijn verstrekt.

Als je Happy Horizon Non-profit om informatie vraagt over diensten en producten, verwerkt Happy Horizon Non-profit je persoonsgegevens om aan jouw verzoek te voldoen.

Als je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij je persoonsgegevens om jou de nieuwsbrief toe te sturen. Iedere nieuwsbrief biedt je de mogelijkheid om je af te melden.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te stellen van producten of diensten van Happy Horizon Non-profit die mogelijk interessant voor je zijn. Heb je hier bezwaar tegen, neem dan contact met ons op.

 

Doorgifte aan derden

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij:

  • We een partij inschakelen om gegevens te bewerken voor doeleinden die we in dit Privacystatement benoemen. Met deze partij sluit Verantwoordelijke een overeenkomst die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
  • Happy Horizon Non-profit wettelijk verplicht is om persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Rechten van betrokkenen

Aan jou, als betrokkene, biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onderstaande rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie en inzage
Je kunt inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Als wij over onjuiste persoonsgegevens van jou beschikken, kun je ons vragen om deze aan te passen.

Vergetelheid
Je kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die we van jou hebben, te verwijderen. Het kan zijn dat we je je gegevens dan nog wel voor andere doeleinden moeten verwerken, zoals administratie of ontdubbeling.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kun je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Happy Horizon Non-profit dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om dat niet te doen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Als wij persoonsgegevens van jou verwerken op grond van toestemming of een overeenkomst, kun je ons verzoeken om deze in een gemakkelijk leesbare vorm aan jou over te dragen.

Toestemming intrekken
Je kunt je toestemming intrekken voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid. Ook kunnen Gebruikers zich afmelden door contact met ons op te nemen.

Klachten
Vind je dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG? Laat dit ons dan direct weten. Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Cookies

Happy Horizon Non-profit maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om je optimaal service te bieden. Onze cookies kunnen niet gelezen worden door andere websites. Geen enkele van onze cookies bevat informatie waardoor iemand contact met je kan opnemen via e-mail.

Happy Horizon Non-profit maakt ook gebruik van analytische cookies, om het gebruik van onze website te onderzoeken. Daardoor verkrijgen wij inzicht in hoe vaak en op welke manier onze website wordt bezocht. Die gegevens gebruiken we om onze website verder te optimaliseren.

Via Google Analytics kan Happy Horizon Non-profit onder meer de volgende gegevens in cookies opslaan:

  • IP-adres
  • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox)
  • de resolutie van jouw beeldscherm
  • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
  • wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
  • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website
  • welke pagina’s je bezoekt op de website

 

Analytische cookies

Doel

Opslagperiode

_ga

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

2 jaar

_gat

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

1 sessie

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

1 sessie

 

Social Media

We vertellen je graag meer over Happy Horizon Non-profit via social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, klanten en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Heb je liever niet dat wij beeldmateriaal van jou posten, neem dan contact met ons op. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacystatement van het betreffende platform van toepassing.

 

Bewaartermijn

Happy Horizon Non-profit bewaart je persoonsgegevens zo lang als we dit relevant achten voor onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn je persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, op basis van toestemming (aanmelden Nieuwsbrief) en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Happy Horizon Non-profit: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken? Neem dan contact met ons op.

 

Beveiliging

Als Verantwoordelijke heeft Happy Horizon Non-profit passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL-beveiliging op haar website.

 

Wijzigingen in het Privacystatement

Als Verantwoordelijke behoudt Happy Horizon Non-profit zich het recht voor om dit Privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacystatement is bijgewerkt op 29 oktober 2018.