WWAV | Meer erflaters voor Artsen zonder Grenzen
WWAV heet vanaf nu Happy Horizon logo Ga naar onze nieuwe website
Afbeelding 1
Afbeelding 1
Pagina 1Pagina 2

Meer erflaters voor Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen vroeg aan WWAV om te bedenken hoe we mensen op een andere manier konden betrekken bij nalaten aan AzG. We werkten het concept uit voor wat achteraf een succesvolle erflaters-campagne bleek. Onderdeel van dit succes is het op allerlei manieren aanbieden van het magazine over nalaten (Lifeline): via advertenties, banners, flyer, etc.Wilt u meer weten over deze case van Artsen zonder Grenzen? Bel Ard Lok op 020 - 571 5871.