WWAV | Prins Bernhard Cultuurfonds als motor van cultuur
WWAV heet vanaf nu Happy Horizon logo Ga naar onze nieuwe website
Afbeelding 1
Afbeelding 1
Pagina 1Pagina 2Pagina 3

Prins Bernhard Cultuurfonds als motor van cultuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is de motor van cultuur in Nederland. Jaarlijks worden duizenden projecten mogelijk gemaakt, varierend van kunst, theater, muziek, film en dans, tot natuur en wetenschap. Om mensen daar actief bij te betrekken, werd WWAV gevraagd om de communicatie te verzorgen. 

Het Cultuurfonds steunt een breed palet aan culturele initiatieven, die altijd zorgen voor verdieping, verrijking en verbinding in de samenleving. Je kunt stellen dat men het culturele vuur brandend wil houden, zodat iedereen zich eraan kan warmen. Daarop bedacht WWAV een motto dat niet alleen het werk van het Cultuurfonds perfect samenvat, maar ook dient als strijdkreet en call to action: Houd cultuur levend!

Dit motto hangt als een paraplu boven alle communicatie die we nu en in de toekomst voor het Cultuurfonds maken. Het was al zichtbaar in de collectecampagne en een direct mail op de achterban. En binnenkort speelt het een prominente rol in de jaarlijkse Anjer Actie van het Cultuurfonds. Want als iedereen cultuur levend houdt, hoeven we niets te missen!Wilt u meer weten over deze case van Prins Bernhard Cultuurfonds? Bel Wike van Dieën op 020 - 571 5871.