WWAV | klantbeschrijving NSGK

NSGK

logo

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven - dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.