WWAV - helping you change the world

WWAV-I

WWAV-i (spreek uit als ‘WWAV eye’) staat voor informatie en inzicht. Of liever: informatie die door slimme interpretatie leidt tot inzicht. Dit is cruciaal voor goede doelen, omdat juist meer inzicht in de achterban zal leiden tot beter contact en een hoger rendement. In WWAV-i combineren wij feiten over gedrag van de achterban met het beantwoorden van de ‘waarom-vraag’: waarom geven mensen (niet) meer, waarom haken ze aan (of juist af), waarom nemen ze (g)een goed doel op in hun testament, waarom reageren ze (niet) op direct mail, etcetera.

WWAV-i Cases Tools Contact  

WWAV-i: van informatie naar inzicht

WWAV-i (spreek uit als ‘WWAV eye’) staat voor informatie en inzicht. Of liever: informatie die door slimme interpretatie leidt tot inzicht. Dit is cruciaal voor goede doelen, omdat juist meer inzicht in de achterban zal leiden tot beter contact en een hoger rendement. In WWAV-i combineren wij feiten over gedrag van de achterban met het beantwoorden van de ‘waarom-vraag’: waarom geven mensen (niet) meer, waarom haken ze aan (of juist af), waarom nemen ze (g)een goed doel op in hun testament, waarom reageren ze (niet) op direct mail, etcetera. 


WWAV-i komt tot klantinzicht door analyse van alle relevante bestaande gegevens (database, respons, rapporten) met -zonodig- toevoeging van ontbrekende informatie (onderzoek, dataverrijking). En natuurlijk door intelligente interpretatie in combinatie met onze jarenlange  ervaring. Op deze manier helpt WWAV-i goede doelen om het rendement van fondsenwerving op de achterban met maar liefst 10 tot 20% te vergroten!  

Information
Met de toename van de informatie neemt het overzicht af. De verschillende databases lopen over en het aantal rapportages/rapporten stijgt. Maar welke informatie is relevant en wat ontbreekt eraan?

Interpretation
Belangrijker dan informatie is de interpretatie. Goed begrijpen wat de betekenis is van de informatie.

Insight
Met alle verzamelde kennis zijn we in staat de juiste beslissingen te nemen en te komen tot een doordachte strategie.

Interaction
Gericht uitvoering geven aan de strategie leidt tot beter resultaat, betere relaties en belangrijke nieuwe informatie.

CASES
Voor een natuurorganisatie heeft WWAV-i geholpen een campagne te ontwikkelen gericht op de vermogende donateur. Door middel van vraaggesprekken is een beeld gevormd van motieven en opvattingen. Hierop is de communicatiebriefing aangepast met als gevolg meer maatwerk, een andere tone of voice en een hoger rendement.

Voor een grote gezondheidsorganisatie zijn in gesprekken met donateurs de geefmotieven scherp in kaart gebracht. Op basis van die informatie zijn binnen de database unieke en onderscheidende groepen gedefinieerd. De relatie tussen geefmotief, opleiding en leeftijd bleek zo significant dat een afwijkende communicatieboodschap gaat worden gehanteerd. Met natuurlijk een hogere opbrengst.

Werk van WWAV-i

WWAV-i helpt goede doelen om het rendement van fondsenwerving op de achterban te vergroten. En dat is nodig ook. De meeste goede doelen hebben grote moeite om bestaande donateurs te behouden en nieuwe donateurs te werven. Meer inzicht in het profiel van (potentiële) klanten, helpt goede doelen om een product aan te bieden dat beter aansluit bij de wensen van donateurs. WWAV-i combineert daarbij kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Vragen die wij beantwoorden zijn o.a.:

1.    Hoe leer ik mijn donateurs beter kennen?
WWAV-i verzorgt diverse vormen van enquêtes (online, telefonisch, per mail) onder donateurs en analyseert de gegevens. Resultaat: de informatie over donateurs wordt verrijkt, u leert uw donateurs beter kennen en u beschikt over gerichte mogelijkheden voor o.a. segmentatie, cross selling, nalatenschappen en vrijwilligerswerk.
2.    Hoe vergroot ik het rendement van mijn direct mail?
Door een grondige analyse van alle mailings in de afgelopen 24 maanden brengt WWAV-i het rendement in kaart. Maar anders dan de traditionele responsanalyse, gaan we op zoek naar de achterliggende motieven: waarom responderen mensen wel of niet hoe reageert men op specifieke onderwerpen? Resultaat: scherpere profielen, meer inzicht in non-respons en een scherp advies voor het inrichten van mailprogramma.
3.    Hoe zorg ik voor meer interactie met donateurs?
WWAV-i legt contact met klantgroepen, bijvoorbeeld om hen te betrekken bij het werk of hun mening te peilen. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld klantpanels op maat. Dat kunnen online panels zijn, of panels die afwisselend online, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk worden geraadpleegd - deelnemers geven zelf de frequentie en wijze van contact aan.
4.    Wie zijn mijn potentiële erflaters?
Veel organisaties selecteren potentiële prospects voor nalatenschappen uitsluitend op leeftijd, relatieduur en historisch geefgedrag. WWAV-i helpt organisaties juist om meerdere typen prospects te herkennen en niveaus van prospects aan te brengen in de database.  Op basis daarvan kan het communicatieprogramma op ‘hot prospects’ intensiever en persoonlijker worden, terwijl de inspanning op lagere prospect verminderd kan worden.
5.    Hoe kan ik de uitstroom tegengaan?
De meest kansrijke groep voor win-back acties zijn oud-donateurs. Zij worden tegen een externe database gehouden, waarna de meest ‘actieve’ consumenten worden geselecteerd. Na een wervingstest kunnen we het profiel van de respondent definitief bepalen en binnen het totaalbestand van inactieve donateurs de ‘hot prospects’ selecteren.
6.    Hoe bewegen donateurs zich over de jaren?
Met WWAV-i kunt u kiezen voor een volledige database analyse of een gerichte analyse op bepaalde vraagstukken. De volledige database analyse leidt tot inzicht in de vraag hoe u er nu voor staat en wat er gebeurt bij ongewijzigd beleid. Specifieke analyse kunnen ook gemaakt worden op bijvoorbeeld (potentiële) uitstroom of risicogroepen.
7.    Hoe meet ik de loyaliteit van mijn donateurs?
WWAV heeft de Loyalty Balance Score (LBS) ontwikkeld, die voor meerdere organisaties inmiddels is ingezet. Dat leidt tot boeiende inzichten: “Bij een grote natuurbeschermingsorganisatie bleek de band (loyaliteit) vooral te zitten in de relatie van de donateur met de natuur. Helemaal anders waren de uitkomsten voor een ontwikkelingsorganisatie: daar zat de band hem vooral in het merk en de organisatie. Klik hier voor meer informatie.
 
ICP STRUCTURE

It’s all about truth
Binnen WWAV-i maken we gebruik van een eigen model (ICP – Integrated communication planning) om van vraag naar oplossing te komen. Hiermee sluiten we uit dat we in voor de hand liggende media- of campagneoplossingen eindigen die onvoldoende onderscheidend zijn, meer van hetzelfde dus. Het gehele proces wordt zoveel mogelijk gezamenlijk met de klant doorlopen.

ICP is gebaseerd op het vinden van de ‘truth’, de belangrijkste feiten over markt, merk en doelgroep. Van daaruit ontwikkelen we een unieke ‘strategic story’ en leggen we de basis voor een onder scheidende campagne die naadloos aansluit op geefmotieven.


Binnen ICP onderscheiden we verschillende denk- en werkniveaus. Zo hanteren we ICP op projectniveau (bijvoorbeeld een nalatenschappencampagne), maar ook om tot de (her)positionering te komen van een goed doel.TYPICAL WWAV-i
  • Loyalty balance score volgt online de mate van loyaliteit van donateurs met jouw doel
  • Data4legacies brengt de potentiële erfl aters in kaart
  • Data4wealthydonors geeft zicht op de meest welstandige donateurs
  • Data4volunteers selecteert de potentiële vrijwilligers binnen je database
  • Data4fundraising scherpt omwille van de ROI de komende selecties verder aan
  • Data4upgrade vindt de donateurs die graag wat meer geven
  • Data4winback helpt met succesvolle reactivering
  • Data4loyalty levert de kenmerken van (actieve en passieve) opzeggers
Wil je meer weten (en profiteren) van WWAV-i?

GRATIS BRAINSTORM
Nodig je zelf uit voor een gratis brainstorm met de initiatief nemers van WWAV-i. Neem contact op met ons op 020 - 571 5871 of info@wwav.nl.