WWAV - helping you change the world

Corona-geef-monitor

Welke invloed heeft de Corona-crisis op de inkomsten van Goede Doelen? Een vraag die veel organisaties bezighoudt. Met deze tijdelijke Corona-geef-monitor proberen we het sentiment rondom Corona en het geven aan Goede Doelen te peilen. Het is vooral bedoeld als thermometer om hier een gevoel bij te krijgen. De monitor is in samenwerking met Reinier Spruit (fondsenwerving.blog) en wordt uitgevoerd door Kien.

Meeting 2: week 20 - 2020

Bij de tweede meting (N=405) zien we een soortgelijk beeld rond het geef-sentiment als in de eerste meting. De meeste respondenten willen hun geefgedrag niet wijzigen. Een aantal opvallende zaken:

  • In de eerste meting zagen we dat 68% niet van plan is zijn/haar geefgedrag aan te passen. Inmiddels is dat gegroeid naar 73% (vraag 3).
  • Minder mensen geven aan te willen stoppen of minder te doneren nl 5,2 % (was 7,2%) Maar ook minder mensen geven aan méér te willen doneren is iets gedaald naar 6,2% (was 7,2).
  • De onderwerpen die meer steun zouden verdienen in deze tijd meer inkomsten zal krijgen tijdens deze crisis.

Download het rapport »

 


 

Meeting 1: week 15 - 2020

In deze eerste meeting (N=403) krijgen we een eerste gevoel rond het geef-sentiment in deze Corona-tijd. Daarin zijn een aantal opvallende zaken:

  • We kunnen opmerken dat bijna 68% niet van plan is zijn/haar geefgedrag aan te passen (vraag 3).
  • In het segment 60 jaar en ouder is dat percentage 76% en in het segment onder de 30 jaar is dat 52%.
  • Van de respondenten geeft 7,2% aan minder te willen geven of helemaal te stoppen met doneren. Tevens willen 7,2% van de respondenten meer gaan geven of beginnen met geven.
  • Bij de mensen die willen starten met geven of meer willen geven lijkt Gezondheid een logische thema dat wellicht meer inkomsten zal krijgen tijdens deze crisis.

Bij de tweede meeting kunnen we veel beter gaan aangeven welke trends we zien in het geef-sentiment.

Download het rapport »